Opłaty za znaki wartościowe [sezon 2024]

Opłaty za znaki wartościowe na sezon 2024 będą pobierane w dniach: 

  • 24.02.2024 r.  - w godz. 11.00 - 12.00
  • 06.03.2024 r.  - w godz. 15.30 - 17.30
  • 16.03.2024 r.  - w godz. 11.00 - 13.00
  • 23.03.2024 r.  - w godz. 11.00 - 13.00
  • 03.04.2024 r.  - w godz. 15.30 - 17.30
  • 20.04.2024 r.  - w godz. 11.00 - 13.00

Zarząd Koła w Zamarskach